Bérlési feltételek

 • Bérbevevő a Bérbeadó által átadott gépeket leltár szerint, kipróbálva, sérülésmentes állapotban veszi át. Bérbeadó a gép kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbevevővel ismerteti aki ennek megtörténtét a szerződés aláírásával elismeri.
 • Bérbevevő a gép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért, valamint tárolásáért felelősséget vállal, az ebből eredő károkat, a bérleti idő alatt szükségessé váló javítások költségét a Bérbeadónak - számla alapján – megtéríti, erre az időre a Bérbeadó a kauciót visszatartja.
 • Bérbevevő, ha a gép üzemelése során rendellenességet észlel, a berendezés azonnali leállítását követően haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni. A meghibásodás elhárításának időtartamára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel.
 • A bérelt gép üzemeltetési költsége a Bérbevevőt terheli.
 • Bérbeadó gépkezelőt nem biztosít Bérbevevőt részére
 • A bérleti jogviszony a bérlés napjától (szerződés aláírásától) kezdődően határozott időre szól: ……….… év ……………………………..….. hó ………. napjáig.
 • A bérleti díj elszámolási egysége 1 naptári nap (24 óra). A bérleti díj az átadás napját és a visszaszállítás napját is tartalmazza. Időegység túllépés esetén plusz 1 napi díj fizetendő.
 • Bérbevevő kötelezi magát, hogy a bérelt gép tárolási helyéről, valamint a szerződésben meghatározott időntúli használatáról, annak esetleges megváltoztatásáról Bérbeadót előzetesen értesíti.
 • A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérelt készülék másra nem ruházható át, nem idegeníthető el, és nem terhelhető meg
 • A bérleti jogviszony bármely fél által felmondható azonnali hatállyal írásban. 
 • Amennyiben a bérelt készülék a Bérbevevő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Bérbevevő a készülék szerződésben feltüntetett forgalmi értéket köteles a Bérbeadónak 8 napon belül megtéríteni
 • Bérbeadó a nem hozzáértő illetve nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges balesetekért, sérülésekért felelősséget nem vállal
 • Az adatlapon feltüntetett bérleti díjak nem tartalmazzák a 27 % ÁFA-t!


© Klein és Társa Bt. 2022 - Azonnal hívható: 06 20 557 0804 webdesign: www.logogyar.hu